ขอขอบพระคุณ จาก กลุ่มเกษตรพอเพียง บ้านลานหลวง จังหวัดนครปฐม ที่ไว้วางใจเลือกซื้อตู้อบลมร้อนจาก SGE ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร ต่อยอดจากการเพาะปลูกพืชสวนและการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือน ทาง SGE สนับสนุนในโครงการดีๆ เกษตรพอเพียง เพื่อใช้ตุ้อบที่มีคุณภาพราคาเป็นมิตรกับเกษตรกร

เว็บไซต์ http://group55573.blogspot.com/