พื้นฐานการใช้งานต่างๆ สำหรับ เครื่องซีลสูญญากาศ กึ่งอุตสาหกรรม รุ่น VC88 อาธิเช่น การตั้งระยะเวลาในการดูดสูญญากาศ ระยะเวลาในการซีลปิดปากถุงกับถุงชนิดต่างๆ และเทคนิคการซีลให้รอยซีลออกมาสวยงาม

ในวิดีโอนี้จะเป็นการสอนวิธีการใช้งาน เครื่องซีลสูญญากาศ กึ่งอุตสาหกรรม VC88

– นาทีที 0.13 ข้อดีของเครื่องซีลสูญญากาศ กึ่งอุตสาหกรรม รุ่น VC88 ซึ่งโมเดลนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสามารถรองรับกับการใช้งานกับถุงได้หลากหลาย และรองรับสินค้าที่มีน้ำได้
– นาทีที่ 0.41 วิธีการตั้งค่าเวลาในการซีลปิดปากถุงแต่ละชนิด
– นาที่ที่ 0.53 ตั้งเวลาในการซีลปิดปากถุงสูญญากาศแบบเรียบโดยตั้งไว้ที่ 7-8 วินาที
– นาที่ที่ 1.01 ตั้งเวลาในการซีลปิดปากถุงฟอยด์ ถุงอลูมิเนียม และถุงบราวน์คราฟท์ ไวท์คราฟท์ โดยตั้งไว้ที่ 9 วินาที
– นาที่ที่ 1.25 ตั้งเวลาในการซีลปิดปากถุงเย็นที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดโดยตั้งไว้ที่ 5 วินาที
– นาที่ที่ 1.30 อธิบายโหมดการทำงานต่างๆของเครื่องซีลสูญญากาศ กึ่งอุตสาหกรรม VC88
– นาที่ที่ 1.37 อธิบายการทำงานของโหมด Seal (ซีลปิดปากถุง) และสาธิตวิธีการตั้งค่าซีลปิดปากถุงสูญญากาศ
– นาทีที่ 2.02 อธิบายการทำงานของโหมด Vacuum
– นาทีที่ 2.29 อธิบายการทำงานของโหมด Manual

สาธิตวิธีการซีลกับถุงประเภทต่างๆ

– นาทีที่ 2.48 ทดลองซีลปิดปากถุงและเทคนิคในการซีลของการซีลปิดปากถุงธรรมดา
– นาทีที่ 3.25 ทดลองซีลปิดปากถุงและเทคนิคในการซีลของการซีลปิดปากถุงบราวนด์คราฟท์
– นาทีที่ 4.00 ทดลองซีลสูญญากาศกับถุงซีลสูญญากาศแบบเรียบ และ ข้อดีของการทำงานโหมด Manual