ขอบพระคุณ คุณ กรกานต์ จังหวัด ลำปาง สนใจเครื่องซีลสูญญากาศใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สนใจเครื่อง VC99 เครื่องซีลสูญญากาศอุตสาหกรรม นำซอลลำไยอบแห้งเข้ามาทดลองซีล ลูกค้าพอใจมากจึงตัดสินใจซื้อเครื่อง VC99 ไปเป็นที่เรียบร้อย