ขอขอบพระคุณ คุณ ขวัญใจ อัญญุประดิษฐ์ ที่ได้เข้ามาดูเครื่องซีลด้วยตนเองและลูกค้าได้นำอาหารปรุงสุก เข้ามาทดลองซีล การซีลได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามลูกค้าต้องการ จึงตัดสินใจซื้อเครื่องซีลสูญญากาศ VCC02 เพราะเป็นห้องสูญญากาศถุงรอบเดียวได้หลายถุง