ขอขอบพระคุณ คุณ จุฑารัตน์ พูลผล จังหวัด กรุงเทพมหานคร ที่นำปลานิลตากแห้งมาทดลองซีลเครื่อง VC99 มีประสิทธิภาพทำให้การปิดปากถุงไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป โดยทาง SGE มีบริการทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อความสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย