การตั้งอุณหภูมิของ เตาอบ Convection ต่างจาก เตาอบแบบดั้งเดิม หรือไม่ ?

ต่าง เนื่องจากเตาอบ Convection สามารถกระจายความร้อนได้ดีทั่วเตาอบ ในอาหารหรือขนมบางสูตร จึงอาจต้องปรับลดอุณหภูมิของเตาอบ ให้น้อยลงกว่าเตาอบแบบดั้งเดิมประมาณ 10-15°C