ตู้พรูฟมีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องใช้ตู้พรูฟในการหมักแป้ง?

ตู้พรูฟจะช่วยแก้ปัญหาเรื่อง ขนมปังไม่ขึ้นรูป เนื่องจาก ความชื้นไม่ได้ อุณหภูมิในห้องไม่เหมาะสมมากพอ อีกทั้งยังต้องเสียเวลารอนาน และผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หลายอย่าง ตู้พรูฟจะช่วยให้ผลผลิตทุกครั้งที่ได้ออกมามีมาตรฐานเท่ากันทุกลูก แป้งขึ้นรูปสวย ขนมปังที่หมักแล้วหลังจากผ่านการอบผิวของขนมปังจะตึงสวยไม่เหี่ยวย่น ประหยัดเวลามากกว่าปกติหลายชั่วโมง