ถุงเก็บความเย็น ใช้ซ้ำได้ไหม ทำความสะอาดยังไง?

ถุงเก็บความเย็น นำกลับมาใช้ใหม่ได้ วิธีทำความสะอาดให้ล้างถุงด้วยน้ำเปล่า ถ้าถุงสกปรกมาก  แนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดอ่อน ๆ ร่วมด้วย จากนั้นเช็ดหรือผึ่งลมให้แห้ง (หลีกเลี่ยงแสงแดด) อย่างไรก็ตาม ถุงเก็บความเย็นจะมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน เมื่อฉีกขาดหรือเปื่อยยุ่ยแล้ว ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ