ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้ถุงเก็บความเย็น พร้อมวิธีแก้ไข

  • ถุงเก็บอุณหภูมิได้ไม่นานเท่าที่ควร

สาเหตุ: เลือกประเภทถุงเก็บความเย็นไม่เหมาะสม, ใส่น้ำแข็งเทียมหรือเจลเย็นไม่เพียงพอ, แพ็กอาหารไม่แน่น และวางถุงเก็บความเย็นไว้ในสถานที่ที่โดนความร้อนหรือแสงแดด 

วิธีแก้ไข เลือกประเภทถุงเก็บความเย็นให้เหมาะกับอาหาร สภาพแวดล้อม และระยะการขนส่ง แพ็กถุงสินค้าให้แน่นและมิดชิด ใส่น้ำแข็งเทียมและเจลเย็นเพิ่ม และหลีกเลี่ยงการวางไว้ในสถานที่ที่มีแสงแดด


  • ถุงเก็บความร้อน – เย็น รั่วหรือฉีกขาด

สาเหตุ: เกิดจากการวางอาหารหรือของมีคมในถุง ใส่อาหารแน่นและหนักเกินไป 

วิธีแก้ไข: หลีกเลี่ยงของมีคม ห่อเก็บความคมอาหารก่อนใส่ถุง ลดปริมาณอาหารลง หรือไม่ก็เลือกซื้อถุงเก็บความเย็นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น


  • ถุงเก็บความร้อน – เย็น มีกลิ่นเหม็น

สาเหตุ: เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรง และไม่ทำความสะอาดถุงหลังใช้งาน

วิธีแก้ไข: หากใช้ถุงเก็บอาหารที่มีกลิ่นแรง ให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน ผึ่งลม หรือตากในที่อากาศถ่ายเท ส่วนอีกวิธีที่แนะนำ  คือ ซีลสูญญากาศอาหาร ก่อนใส่ลงถุง จะช่วยให้ถุงไม่เปื้อน และไม่มีกลิ่นอาหาร