วิธีดูแลรักษาเครื่องซีลสูญญากาศ

ในด้านของการดูแลรักษา นั้นเรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เครื่องซีลสูญญากาศมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างแท้จริง โดยข้อแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องซีลสูญญากาศ มีดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องซีลสูญญากาศเป็นระยะเวลายาวนาน ติดต่อกันหลายครั้ง
  2. ควรเว้นเวลาให้เครื่องซีลสูญญากาศได้พักเครื่องคลายความร้อนบ้าง
  3. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว ควรเปิดฝาเครื่องซีลสูญญากาศทิ้งไว้ให้คลายความร้อน เพื่อลดอุณหภูมิของตัวเครื่อง ก่อนเริ่มทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องซีลสูญญากาศให้เรียบร้อย
  4. เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรเก็บเครื่องซีลสูญญากาศให้อยู่ในสภาพที่ดี