เครื่องตีแป้งแต่ละลิตร ตีแป้งได้กี่กิโล?

จำนวนแป้งที่ได้หลังการตีผสมจากเครื่องตีแป้ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดความเล็กใหญ่ของโถปั่นเสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับกำลังปั่นของมอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องแต่ละขนาดด้วย ยกตัวอย่างเช่น

เครื่องผสมอาหาร เครื่องตีแป้ง รุ่น EM-ECO

  • ขนาด 10 ลิตร : กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์ ตีจนได้ก้อนแป้ง 0.75 กิโลกรัม/ครั้ง
  • ขนาด 15 ลิตร : กำลังไฟฟ้า 600 วัตต์ ตีจนได้ก้อนแป้ง 1.5 กิโลกรัม/ครั้ง
  • ขนาด 20 ลิตร : กำลังไฟฟ้า 1,100 วัตต์ ตีจนได้ก้อนแป้ง 5 กิโลกรัม/ครั้ง
  • ขนาด 30 ลิตร : กำลังไฟฟ้า 1,250 วัตต์ ตีจนได้ก้อนแป้ง 6 กิโลกรัม/ครั้ง