เตาอบของ SGE ใช้ไฟบ้านได้ไหม ?

– สามารถสังเกตได้ง่ายๆ จากสเปคที่เราเขียนกำกับไว้เลย ถ้าเครื่องรุ่นไหนเขียนกระแสไฟฟ้าไว้ที่ 220V แสดงว่าใช้ไฟบ้านได้ทั้งหมด

เช่น
เตาอบ 1 ชั้น 1 ถาดกินไฟอยู่ที่ 220V 3.2KW (สามารถใช้ไฟบ้านได้)
เตาอบ 2 ชั้น 4 ถาดกินไฟอยู่ที่ 380V 13.2KW (ไม่สามารถใช้ไฟบ้านได้)