“แก๊สไนโตรเจน” ช่วยเรื่องอะไร ทำไมต้องเติมลงถุง?

ในการผลิตขนมกรุบกรอบ หรือวัตถุดิบที่มีความกรอบ ผู้ผลิตนิยมเติม “ไนโตรเจน” ลงในขนม เนื่องจากมีข้อดีหลายอย่าง ดังนี้

  • ป้องกันการเหม็นหืน ไนโตรเจนเป็นแก๊สเฉื่อย ไม่ทำปฏิกิริยากับไขมันและน้ำมัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกลิ่นหืนในขนม โดยเฉพาะขนมที่ผ่านการทอด การเติมไนโตรเจนเข้าไปในถุงจะช่วยไล่อากาศออก
  • คงความกรอบ ไนโตรเจนช่วยรักษาความชื้นในขนมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • เพิ่มแรงดันในถุง เพิ่มความปลอดภัยให้ขนม ไม่ให้แตกง่าย
  • ยืดอายุการเก็บรักษา ไนโตรเจนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
  • รักษารูปร่างอาหาร ไนโตรเจนช่วยรักษารูปร่างของขนมให้คงเดิม
  • เพิ่มความสวยงาม น่าสนใจ การเติมไนโตรเจนช่วยให้ถุงขนมดูพองขึ้น ช่วยดึงดูดความสนใจผู้บริโภค