ในการใช้งานครั้งแรก ควรตั้งค่าอุณหภูมิแถบซีลไว้ที่เท่าไหร่?

หากไม่เคยใช้งาน แนะนำให้ตั้งค่าความร้อนแถบซีลไว้ประมาณ 100 องศาเซลเซียส แล้วทดลองซีล หากพบว่าแถบซีลไม่แน่น ให้เพิ่มความร้อนทีละ 10 – 20 องศาเซลเซียส (ไม่ควรปรับให้ร้อนขึ้นมาก ๆ ในทีเดียว เพื่อป้องกันถุงละลายติดแถบซีล)