เครื่องหั่นผัก สไลด์ผัก ใช้หั่นเนื้อสัตว์ได้ไหม?

ไม่ได้ และไม่แนะนำ ควรใช้ให้ถูกประเภทของวัตถุดิบ เพราะการใช้งานผิดประเภท อาจทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสั้นลงได้ หากต้องการหั่นหมู ควรเลือกใช้เครื่องหั่นหมูจะดีกว่า