บรรจุภัณฑ์อาหาร มีกี่ประเภท และเลือกใช้งานถนอมอาหารอย่างไร

บรรจุภัณฑ์อาหาร มีบทบาทสำคัญทั้งต่อพ่อครัวแม่ครัว ในการที่จะเก็บรักษาวัตถุดิบให้ใช้ได้ยาวนาน ไปจนถึงลูกค้าและคนทั่วไปที่ต้องการซื้อกลับบ้านหรือเดลิเวอรี่ นั่นจึงทำให้ไม่เพียงต้องถนอมอาหารได้ แต่ต้องมีความสวยงาม...